27novembre2021

Ajuntament Alcover

S’inicien les obres de construcció d'un nou vial entre el nucli d’Alcover i la urbanització de Mas Gassol

Aquest mes de novembre s’han iniciat les obres d’obertura d'un nou vial amb carril bici per connectar el nucli d’Alcover i la urbanització de mas Gassol que permetrà l’accés a la urbanització sense necessitat de passar per la carretera C-14. Actualment, només es pot accedir a la urbanització a través de la C-14 en sentit sud, de manera que els vehicles que circulen en sentit nord han de fer el canvi de sentit al pont del Polígon Roques Roges. A més, es tracta d’una via amb una alta intensitat de vehicles i d’elevada sinistralitat, la qual cosa fa que l’accés sigui considerat un punt conflictiu i perillós per a la seguretat dels usuaris.

El projecte contempla la construcció d’un nou vial, sensiblement paral·lel a la carretera C-14,  de 5 metres d’amplada i aproximadament 485 metres de longitud i també es projecta un carril bici de doble sentit,  amb una amplada de 2 metres i també de 500 metres de longitud. El perfil longitudinal del nou camí s’ha ajustat al màxim al terreny existent. Per salvar els desnivells que existeixen entre algunes finques, tant el nou camí com el carril bici seran pavimentats amb una capa de mescla bituminosa per tal d’optimitzar els costos i generar el mínim possible de residus.

També s’executarà la reposició o protecció de serveis afectats, tals com la xarxa de telefonia, gas natural i les canalitzacions del regadiu existent. Es portarà a terme la senyalització vertical i horitzontal tant del nou camí com del carril bici, i es reforçarà la senyalització vertical a la carretera C-14. Finalment es preveu la plantació d’arbres (plataners, típics del Camp de Tarragona) entre el carril bel vial, i la instal·lació de la corresponent xarxa de reg. Per acabar, es dotarà el carril bici d’unes àrees de descans amb bancs de fusta, aparcabicicletes i paperere.

AddThis Social Bookmark Button