27novembre2021

Ajuntament Alcover

Convocatòria d’ajuts per a la retirada de materials d'aïllament i de la construcció que contenen amiant

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. L'objectiu és que la retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública. 

Qui els pot demanar?

Les persones propietàries dels edificis, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i les comunitats de veïns i veïnes.

Quantitat de l'ajut?
L'import inclou la manipulació i la retirada de l'amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

Com se sol·licita?
Les entitats sense ànim de lucre, universitats, empreses i particulars l'han de demanar per internet al següent enllaç: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_3212_2021_amiant

Els ens locals han de fer la sol·licitud a la plataforma EACAT.

Fins quina data es pot demanar?

Aquest ajut es pot demanar fins el 31 de desembre de 2021.

 

 

 


Noticies Relacionades:

AddThis Social Bookmark Button