Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

A partir de l'1 d'octubre es recupera l'atenció presencial del servei gratuït d'assessorament en d'habitatge

Es reprèn l'atenció presencial del servei gratuït d'assessorament en matèria d'habitatge a partir de l'1 d'octubre. Cada primer divendres de mes, de 09:30h a 14:00h, un tècnic/a del Consell Comarcal de l’Alt Camp us atendrà a les oficines de Base de l'Ajuntament d'Alcover.

Aquest servei neix de l'acord entre l'Ajuntament d'Alcover i el Consell Comarcal de l'Alt Camp amb l'objectiu de millorar el servei en matèria d'habitatge a Alcover, fer-lo accessible a tots els alcoverencs, siguin propietaris o llogaters i a la vegada, que els municipis limítrofs, que no disposen d'aquest servei, en puguin fer ús.

El servei ofereix informació sobre ajuts i subvencions, a les que els ciutadans es poden acollir, provinents de les diferents administracions com el mateix Ajuntament, el Consell Comarcal o la Generalitat de Catalunya.


• Ajudes, subvencions i bonificacions relacionades amb l'habitatge al municipi:
o Subvencions de l'IBI i l'ICIO per a persones propietàries d'habitatges que realitzin un contracte de lloguer social
o Atorgament d'ajuts econòmics adreçats a famílies monoparentals
o Ajudes a persones més grans de 65 anys que viuen soles, amb risc de vulnerabilitat
o PARNA - Pla d'Ajuts per a la rehabilitació del Nucli Antic
o Bonificacions contemplades en les ordenances municipals referents a l'IBI, l'ICIO i a la taxa per a l'expedició de llicències urbanístiques.

A més, el servei també ofereix atenció ciutadana en l'àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb protecció oficial (HPO), de l'assessorament en el deute hipotecari, la gestió i tramitació de cèdules d'habitabilitat i una borsa de mediació de lloguer social.

 

 


Noticies Relacionades:

AddThis Social Bookmark Button