Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

A partir del 3 de juliol es poden sol·licitar les ajudes econòmiques dirigides sectors més afectats per la Covid-19 a Alcover

L'Ajuntament d'Alcover ofereix un seguit d'ajudes econòmiques al sector de la restauració, el comerç i els serveis no essencials del municipi. Les beneficiàries són aquelles activitats que han estat obligades a tancar o modificar els dies i horari d'obertura a causa de les conseqüències derivades de les diferents restriccions decretades per les administracions públiques arran de la pandèmia de la Covid19.

Qui pot sol·licitar aquesta ajuda?

- Restauració: bars, discoteques, restaurants, cases de turisme rural.

- Comerç no essencial: botigues de roba, sabateries, llibreries, joieries, botigues de complements, ferreteria, basars, fotografies, floristeries, botigues de decoració, botigues d’electrodomèstics, botigues de llaminadures, administracions de loteries i botigues de joguines.

- Serveis: Estètiques, perruqueries, fisioterapeutes, podòlegs, dentistes, nutricionistes, venda-degustació de pastisseria,centres esportius, escoles d’art, acadèmies i autoescoles.      

Quins requisits han de complir?

Les activitats que han estat obligades a tancar o modificar l’horari d’obertura durant algun dels estats d’alarma declarats per l’estat espanyol o en algun dels decrets de la Generalitat de Catalunya en motiu de la COVID-19, de l’any 2020 i 2021.

Totes aquestes activitats han d’estar legalment constituïdes amb domicili fiscal a la vila d’Alcover.

Quin és l’import de l’ajuda?

L'Ajuntament destina una partida de 35.000€, ampliable segons les necessitats que es vagin generant. Els ajuts es divideixen en funció del grau d'afectació de les restriccions decretades:

  • Ajuts de 800 €:Pels beneficiaris de les activitats de bars, discoteques, restaurants i cases rurals.
  • Ajuts de 300 €:Pels beneficiaris de les activitats de comerç local no essencial com: joieries, roba, sabateries, complements, ferreteria, llibreries, basars, fotografies, floristeries, electrodomèstics, llaminadures, administracions de loteries i granges.
  • Ajuts de 300€:Per els beneficiaris de les activitats de serveis de perruqueries, estètiques, fisioterapeutes, podòlegs, dentistes, nutricionistes, centres esportius, escoles d’art, acadèmies i autoescoles.

Només es pot presentar una sol·licitud per activitat econòmica.

Quins documents cal aportar per a l’obtenció de la subvenció?

  • En cas d’autònoms alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
  • En cas de persona jurídica, la còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (Escriptura de constitució, estatuts, posterior modificació si és el cas).
  • Còpia declaració Censal d'Inici d'Activitat (Model 036/037), o certificat de situació censal o DUE.
  • Certificats d'hisenda i de la seguretat social, per verificar que és troba al corrent de les obligacions amb.  Autoritzo a l'Ajuntament d’Alcover a accedir a les dades hisenda i la seguretat social.
  • Model de comunicació de dades bancàries, signat per la persona sol·licitant i conformat per l’entitat bancària, o certificat bancari de titularitat del compte.

Com s’han de presentar les sol·licituds?

Les sol·licituds es presentaran de forma telemàtica, amb el model normalitzat, al registre General de l’Ajuntament d’Alcover, https://alcover.eadministracio.cat

La presentació de la sol·licitud de l’ajuda pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

La totalitat de les ajudes es podran consultar al portal de transparència de l'Ajuntament d'Alcover.

Quin és el termini per demanar l’ajuda?

Les sol·licituds es poden demanar, a partir de dissabte 3 de juliol a la seu electrònica de l'ajuntament, fins el 31 d’agost de 2021. La documentació que cal aportar la trobareu a les bases.

Per a més informació podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Alcover (977 76 04 41)

Requisits i Tramitació

 

 


Noticies Relacionades:

AddThis Social Bookmark Button