Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

L'Ajuntament d'Alcover aprova un pressupost de 6.500.000€ per l'any 2021

Destaca la rehabilitació del Molí de Dalt, la reurbanització del Raval del Carme, el nou camí a Mas Gassol i recursos per a lluitar contra la Covid19

Aquest pressupost ha estat aprovat per una àmplia majoria amb els vots a favor d'ApC, la CUP i Junts i el vot en contra d'ERC. El pressupost de l’Ajuntament d’Alcover per l’any 2021, està integrat pel de la Corporació en sí, amb un import de 6.512.936,00-€, el del Patronat del Museu Municipal amb 101.585,00-€ i el d’Alcover Ràdio amb un import de 29.039,00-€. Això suposa que el pressupost consolidat de l’Ajuntament per a l’exercici 2021, excloent les transferències internes entre l’entitat i els seus organismes autònoms, ascendeixi a 6.537.560,00-€.

En relació a l'exercici anterior significa un augment de 475.041,00€, que suposa un increment del 7,83%. Aquesta diferència es deu a l’augment de recursos provinents de majors subvencions i la venda de parcel·les de propietat municipal.

Destaca l’aportació dels fons FEDER i del Departament de Turisme de la Generalitat pel projecte:Foment de la ruta urbana, de gran valor cultural i arquitectònic, pel nucli antic d’Alcover lligat amb la reurbanització del Raval del Carme. L’aportació de la Diputació de Tarragona per la millora de la segona fase del Passeig de l’estació i finalment del Departament de Cultura i de Turisme de la Generalitat pel projecte de millora de l’experiència turística al Molí de Dalt, del Mas de Forès.

Aquests pressupostos estan marcats per l’excepcionalitat del context actual derivat de la pandèmia de la COVID-19.En aquest sentit, el Consell Europeu va acordar activar la clàusula general de salvaguarda per la qual permet incomplir als estats membres els requisits pressupostaris que s’aplicarien en condicions normals i desviar-se temporalment de l’objectiu pressupostari a mig termini.Així i tot, aquests pressupost obté un estalvi net positiu de 114.583-€, un bon coixí preventiu per tal de superar els desequilibris i els contratemps que la pandèmia pugui originar.

Pel que fa a la despesa corrent destaca la reserva de fons per la millora del servei del banc d’aliments amb l'habilitació d'un nou local. Així es dona solució a la falta d’espai ocasionat per l’augment progressiu d'aquest servei que s’ha donat en els últims mesos.

En aquests pressupostos s’aposta clara i nítidament per polítiques mediambientals sostenibles, perquè es contempla la finalització de la redacció del Pla de Gestió Conjunta Forestal d’Alcover i la reducció de les partides derivades de combustibles fòssils arran de la posada en funcionament de la central de biomassa. També destaca un estudi per millorar el servei de recollida d'escombraries i recursos per seguir racionalitzant la problemàtica de la Vall del riu Glorieta.

En la despesa corrent s'insisteix en les polítiques destinades a millorar els comportaments cívics; és per això que aquest exercici contempla una partida que servirà per difondre les diferents campanyes sensibilitzadores amb el lema Estima Alcover. net, sostenible i tranquil.

En el capítol d'inversions es plantegen les següents actuacions: la construcció d’un nou accés a la urbanització Mas Gassol que eviti haver de fer-ho a través de la transitada C-14, les obres de rehabilitació del Molí de Dalt per evitar la desaparició de patrimoni alcoverenc, la darrera fase de les obres del passeig de l’estació i la reurbanització i millora de serveis del raval del Carme.

Per altra banda, la cultura també juga un paper important en aquest exercici. És per això que aquests pressupostos contemplen la finalització de les obres de la residència d’artistes al Convent de les Arts i es pressuposta la posada en funcionament d’aquest equipament, que permetrà que es converteixi en un dels motors de creació cultural del nostre territori.

Aquests pressupostos han estat elaborats conjuntament amb les aportacions que han realitzat tots els partits polítics representats en aquest ajuntament.

En la lectura de la memòria, l'alcalde d'Alcover, Robert Figueras, ha mostrat la seva satisfacció pel suport majoritari al pressupost 2021 i ha manifestat "que en la política municipal ha de prevaldre la mà estesa i el diàleg entre les diferents formacions; per sumar sinergies i aconseguir una millor cohesió social del nostre poble, i al mateix temps ha de ser l’eina que ens permeti sortir d’aquesta crisi sanitària i econòmica que envolta tot el món i també al poble d'Alcover.

El pressupost pel 2021 ha estat aprovat amb 10 vots a favor (6 d'ApC, 3 de la CUP i 1 de Junts) i 1 en contra (ERC).


Noticies Relacionades:

 

AddThis Social Bookmark Button