Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

Alcover habilita un heliport que permetrà agilitzar el trasllat de persones en cas d'emergència

El terme d'Alcover i el dels municipis del voltant han esdevingut un gran reclam per a les persones que volen gaudir de la natura, i també és una important xarxa de comunicació viària amb les carreteres C-14 i C-37 amb un volum elevat de trànsit. Aquestes realitats repercuteixen directament en què els grups d'emergències tinguin molta activitat, i què, en un percentatge elevat de casos, sigui necessari fer ús d'helicòpters tant per rescats com per l'evacuació dels ferits.

En els últims anys s'ha anat generalitzant l'ús d'helicòpters per a traslladar ferits que necessiten una atenció urgent en un centre hospitalari o per accedir o evacuar persones que pateixen algun accident a la muntanya. En aquestes intervencions, a vegades, s'ha de fer un "transfer del ferit/da" (traslladar-lo d'un helicòpter a un altre, o d'un helicòpter a una ambulància, o a l'inrevés). El municipi d'Alcover no gaudia d'un lloc preestablert per a fer-ho, sinó que s'utilitzava el camp de futbol, l'esplanada de la fira o qualsevol descampat.

Des de l'Ajuntament d'Alcover, com a suggeriment del Parc de Bombers Voluntaris d'Alcover, s'ha treballat perquè el municipi disposi d'aquest servei i s'ha cregut que el millor emplaçament és el pàrquing de Ca Tassà. Una zona on pot fer una parada esporàdica/momentània d'helicòpters d'emergències, en cas de necessitat, i així facilitar les tasques d'evacuació de les persones que ho necessitin. L'espai s'ha delimitat amb un cercle de color blanc amb una "H" al seu interior a un vèrtex de la zona i s'acordonarà amb pilons per tal que no s'hi estacionin vehicles. Per aquest motiu, es demana als veïns i veïnes d'Alcover que no estacionin els vehicles en aquesta zona delimitada.

Aquesta instal·lació no és fixa, és a dir, que només s'utilitzarà en el cas d'emergència i permet establir un únic lloc conegut per a tots els cossos d'emergències (SEM, bombers...), cèntric i accessible i facilitar així, la seva localització.

 

 

AddThis Social Bookmark Button