Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

La urbanització Mas Moresc d'Alcover compta amb un nou enllumenat públic i redueix les barreres arquitectòniques

Aquest mes de juliol han finalitzat els treballs de substitució de l'enllumenat públic de Mas Moresc d'Alcover, deteriorat amb els anys, per tecnologia led. A més, s'han reduït els punts de llum dels 105 anteriors als 68 actuals i s'han redistribuït al llarg de Mas Moresc per gaudir d'una il·luminació més uniforme.

L'objectiu d'aquesta actuació és reduir el consum energètic, la  contaminació lumínica i al mateix temps augmentar l'eficiència en la il·luminació de l'entorn. Els carrers que compten amb un nou enllumenat són Mas Moresc, Compte de Prades, Samuntà, Molí de'n Ripoll, Micanyo, Camp de l'església, Puig de Forques i el carrer Pere Voltor.

Per a la il·luminació del vial s'han instal·lat lluminàries tipus LED, de baix consum, a una alçada de 4,5 metres amb materials de llarga vida i contra impactes. Aquestes tenen la peculiaritat que, en les tres primeres hores de funcionament, el seu consum és del 100%. A partir de la quarta hora, es produeix un estalvi energètic del 10% i així successivament en les properes hores, fins assolir el consum final de les llums fins la seva aturada que és d’un 60%.

La meitat del cost d'aquesta actuació va a càrrec de l'Ajuntament, i l'altra meitat, s'acull a una línia d'ajut FEDER destinada a projectes singulars que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa de creixement sostenible 2014-2020.

A més de la substitució de l'enllumenat públic, s'han executat  un seguit de millores amb l'objectiu de seguir reduint barreres arquitectòniques. Entre aquestes destaca el rebaix de deu voreres per millorar l'accessibilitat dels vianants, cotxets i persones amb mobilitat reduïda.


Noticies Relacionades:

AddThis Social Bookmark Button