Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

Oberta la convocatòria per a la subvenció de l'ICIO en habitatges del nucli antic destinats a lloguer social

L'Ajuntament d'Alcover ha obert la convocatòria per a l’atorgament de la subvenció  de l'ICIO, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, dirigit a les persones propietàries d’habitatges del nucli antic d’Alcover, particulars o institucions i les entitats sense afany de lucre que, hagin de realitzar obres de rehabilitació i/o d’adequació i que realitzin un contracte de lloguer social a traves de l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Alt Camp. La convocatòria es va fer efectiva el 4 de juny i serà vigent fins el 31 de desembre de 2020.

El temps mínim de cessió serà de 3 anys o d’acord amb la vigència del contracte i la quota de lloguer mensual no serà superior a 300 euros, revisables d’acord amb l’IPC

Pel que fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), la subvenció consistirà en una reducció del 100% de l’import que correspongui.

Pel que fa a la taxa de llicències urbanístiques, la subvenció consistirà en la reducció del 100% de l’import que s’apliqui en la corresponent llicència.

Tota la informació: https://alcover.eadministracio.cat/board

 Anunci convocatòria subvencions ICIO lloguer social 2020

*La sol·licitud i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, al registre general de l’Ajuntament (seu electrònica)

Instruccions per donar-se d'alta a IDcat mòbil

 

 

 


Noticies Relacionades:

 

 
AddThis Social Bookmark Button