Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

L'Ajuntament i l’Incasol signen un conveni pel desenvolupament d’habitatge amb protecció oficial al municipi

L’objecte d’aquest conveni, entre ambdós organismes, és establir els compromisos per a l’elaboració d’un estudi de la demanda existent al municipi amb la finalitat de promoure el desenvolupament d’habitatge amb protecció oficial de lloguer.

L’Ajuntament d’Alcover es compromet a col·laborar mitjançant l’aportació d’informació disponible per a l'elaboració d'aquest estudi. Per la seva banda, l'Institut Català del Sòl l'elaborarà tenint en compte els següents paràmetres: la demanda real d’habitatge de lloguer al municipi, la tipologia d’habitatges a construir i el col·lectiu específic susceptibles d’ocupar aquests habitatges.

La realització de l'estudi tindrà en compte l’anàlisi de les necessitats realitzat per a l’elaboració del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, respecte demanda existent, projecció de llars i objectius definits pel municipi d’Alcover. En el supòsit que es conclogui la necessitat de promoure habitatges de lloguer al municipi, l'Institut Català del Sòl, un cop valorada la viabilitat, programarà la seva execució, directa o indirectament, d’acord amb les necessitats detectades a Alcover.

Aquest comptarà amb una comissió de seguiment, integrada per representants del consistori i de l'INCASOL, quevetllarà perquè el conveni s’executi en els seus termes que indica el mateix.

 


Noticies Relacionades:

AddThis Social Bookmark Button