Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Urbanisme > Habitatge

Servei gratuït al ciutadà que ofereix assessorament en matèria d’habitatge

Amb l'objectiu de millorar el servei en matèria  d’habitatge a Alcover i fer-lo accessible a tots els alcoverencs, ja siguin propietaris o llogaters, una tècnica en habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Camp oferirà informació sobre ajuts i subvencions, als que els ciutadans es poden acollir, provinents de les diferents administracions com el mateix Ajuntament, el Consell Comarcal o la Generalitat de Catalunya.

 • Ajudes, subvencions i bonificacions relacionades amb l'habitatge al municipi:
  • Subvencions de l’IBI i l’ICIO per a persones propietàries d'habitatges que realitzin un contracte de lloguer social
  • Atorgament d'ajuts econòmics adreçats a famílies monoparentals
  • Ajudes a persones més grans de 65 anys que viuen soles, amb risc de vulnerabilitat
  • PARNA - Pla d'Ajuts per a la rehabilitació del Nucli Antic
  • Bonificacions contemplades en les ordenances municipals referents a l’IBI, l’ICIO i a la taxa per a l'expedició de llicències urbanístiques.

A més, el servei també ofereix atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial (HPO), de l’assessorament en el deute hipotecari, la gestió i tramitació de cèdules d’habitabilitat i una borsa de mediació de lloguer social.

Horari

Cada primer divendres de mes de 09:30 a 14:00 hores. És imprescindible demanar cita prèvia a les oficines d'atenció al ciutadà 977.76.04.41

 

Aquest servei neix de  l'acord entre l'Ajuntament d'Alcover i el Consell Comarcal de l'Alt Camp amb l'objectiu de millorar el servei en matèria de d’habitatge a Alcover, fer-lo accessible i a la vegada, que els municipis limítrofs, que no disposen d'aquest servei, en puguin fer ús.

AddThis Social Bookmark Button