Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

Avís preventiu de nivells elevats d’ozó troposfèric

Avui al llarg del dia, es preveu que els nivells d'ozó troposfèric siguin elevats al Camp de Tarragona amb possibilitat de superar el llindar del nivell d'informació. A continuació disposeu de més informació sobre de què tracta l’ozó troposfèric i unes recomanacions. S’anirà informant a través de la web de l’Ajuntament d’Alcover, de l’App d’Alcover i de les xarxes socials @Alcover_Vila de l’evolució del pronòstic i els avisos corresponents que ens arriben des del Departament de medi ambient de Gencat.

L’ozó (O3) és un gas invisible que es troba a l’aire que respirem. Els nivells més elevats d’ozó es donen a la primavera i a l’estiu, entre els mesos de maig i setembre, i normalment a partir de mig matí fins al vespre. És en aquesta època quan es produeixen les concentracions més elevades d’ozó, que poden donar lloc a  SUPERACIONS DEL LLINDAR, degut a les condicions meteorològiques (alta radiació solar, temperatura elevada, fenomen de transport de la marinada,...) que afavoreixen la formació d'ozó troposfèric.

La campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric és un conjunt d’actuacions que es realitzen durant un període de l’any, en el qual s’intensifica la vigilància d’aquest contaminant.

El Departament, en compliment de la Directiva 2008/50/CE adoptada en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, vigila els nivells d'ozó i dona informació pública i recomanacions a la població, en cas que se superin certs llindars.

Recomanacions de prevenció

Es recomana que la població sensible redueixi l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.

Per a més informació: a gentcat.cat/mediambient i a Twitter, a través de l’usuari @mediambientcat

 

 

AddThis Social Bookmark Button