Ajuntament Alcover

Suport a l'inversor

EMPRESA

• Interlocutor únic per a l’inversor
• Oficina única de tramitació empresarial
• Suport tècnic i d’infraestructures
• Acompanyament i guiatge a l’inversor
• Serveis de contractació de recursos humans
• Captació de talent i formació professional
• Gestió d’ajudes i subvencions
• Integració a l’entorn

INVERSOR

• Assessorament i transparència
• Disponibilitat de sòl industrial i logístic
• Naus industrials de qualitat a preus competitius
• Infraestructures de transport eficient
• Proveïdors de béns i serveis per a l’empresa
• Treball en xarxa
• Actitud proactiva

AddThis Social Bookmark Button

Entitats Col·laboradores