Ajuntament Alcover

Cursos Realitzats

Fins avui s'han format a més de 700 alumnes i s'han fet més de 7.000 hores de formació.

ANY SUBVENCIONAT NOM DEL CURS  HORES ALUMNES FORMATS
2016 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE FORESTS 240 12
2016 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 450 14
2016 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS  430 11
2016 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVES 880 10
2016 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ACTIVITATS AUXILIARS EN APROFITAMENTS FORESTALS 270 12
2016 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT TREBALL DOMÈSTIC 200 14
2016 CRITERIA CURS CARNET MANIPULADOR/AS ALIMENTS 10 16
2016 CRITERIA CONDUCTOR/A DE CARRETÓ FRONTAL I RETRÀCTIL NORMA UNE 58451 24 14
2016 CRITERIA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS NIVELL INICIAL  25 16
2016 CRITERIA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS NIVELL INICIAL  25 17
2016 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE FORESTS 20 12
2016 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 20 14
2016 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS  20 11
2016 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ACTIVITATS ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 20 10
2016 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ACTIVITATS AUXILIARS EN APROFITAMENTS FORESTALS 20 12
2016 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA TREBALL DOMÈSTIC 20

14

ANY SUBVENCIONAT NOM DEL CURS  HORES ALUMNES FORMATS
2015 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ACTVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 880 11
2015 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ACTIVITATS AUXILIARS EN APROFITAMENTS FORESTALS 270 16
2015 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT TREBALL DOMÈSTIC 200 14
2015 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  ACTVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 20 11
2015 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ACTIVITATS AUXILIARS EN APROFITAMENTS FORESTALS 20 16
2015 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  TREBALL DOMÈSTIC 20 14
2015 CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT ACTIVITATS AUXILIARS EN APROFITAMENTS FORESTALS 100 10
2015 CRITERIA CONDUCTOR/A DE CARRETÓ FRONTAL I RETRÀCTIL NORMA UNE 58451 24 17
2015 CRITERIA CURS CARNET MANIPULADOR/AS ALIMENTS 10 14
2015 CRITERIA PRIMERS AUXILIS 30 17
2015 SOC - AJUNTAMENT D'ALCOVER MANIPULACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS NIVELL INICIAL  25 20
2015 CRITERIA INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA, RECERCA DE FEINA I ASPECTES NORMATIUS 12 16
2015 SOC - PROGRAMA MARMI CARNET MANIPULADOR/A D'ALIMENTS 5 11
2015 SOC - PROGRAMA MARMI CONDUCTOR/A DE CARRETÓ FRONTAL I RETRÀCTIL NORMA UNE 58451 24 14
ANY SUBVENCIONAT NOM DEL CURS  HORES ALUMNES FORMATS
2014 CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT ACTIVITATS AUXILIARS EN APROFITAMENTS FORESTALS- MÒDUL FORMATIU TREBALLS AUXILIARS EN APROFITAMENTS DE LA FUSTA  50 5
2014 IDFO-UGT CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 450 15
2014 IDFO-UGT CURES PALIATIVES AL MALAT TERMINAL 30 16
2014 IDFO-UGT CURS CARNET MANIPULADOR/AS ALIMENTS 10 12
2014 IDFO-UGT CURES PALIATIVES AL MALAT TERMINAL 30 13
2014 IDFO-UGT PREVENCIÓ  DE  RISCOS  LABORALS  BÀSIC     30 14
2014 IDFO-UGT CONDUCTOR/A DE CARRETONS ELEVADORS 24 18

 

ANY SUBVENCIONAT NOM DEL CURS  HORES ALUMNES FORMATS
2013 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES  370 15
2013 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI 600 15
2013 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 450 16
2013 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES  20 15
2013 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI 20 15
2013 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 20 16
2013 AJUNTAMENT ALCOVER CURS CARNET MANIPULADOR/AS ALIMENTS 5 15
2013 AJUNTAMENT ALCOVER CURS MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR I TRANSPORT ADAPTAT 30 18
ANY SUBVENCIONAT NOM DEL CURS  HORES ALUMNES FORMATS
2012 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES  370 13
2012 SOC CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT TREBALL DOMÈSTIC 200 18
2012 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES  20 13
2012 SOC FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA  TREBALL DOMÈSTIC 20 18
2012 AJUNTAMENT ALCOVER CARNET MANIPULADOR/A D'ALIMENTS 5 17

 

AddThis Social Bookmark Button

Entitats Col·laboradores