Ajuntament Alcover

Visió econòmica

Un dels majors reptes dels polígons avui en dia és la millora de l'estat de conservació així com l'ocupació i generació d'activitat econòmica. L'ajuntament ha treballat i segueix treballant per incentivar la millora de l'estat i ocupació del polígon, fomentant l'associacionisme (agrupació empresarial alcoverenca), i també la relació entre empreses i universitats o centres de recerca.

La col·laboració pública i privada per la gestió i dinamització dels polígons no és un concepte nou, sinó que amb més o menys intensitat es remunta als inicis dels parcs industrials i empresarials. No obstant això, a causa de la situació econòmica del conjunt dels agents amb els quals hi interactuen, han aflorat noves mancances i necessitats que en fan replantejar els seus fonaments.

Malauradament, aquestes activitats i millores actualment no es poden gestionar només amb recursos públics com fins fa uns anys donada la situació econòmica actual, però sí que una gestió privada amb ajudes per part d'ajuntaments, Consells Comarcals i/o Diputacions Provincials, resulta més fàcil afavorir aquestes zones i promoure l'activitat empresarial als polígons industrials dels municipis, els quals representen un important percentatge del PIB.

Situació estratègica
El polígon industrial Roques Roges d'Alcover disposa d'una situació estratègica que afavoreix la connexió exterior, ja que el seu emplaçament a banda i banda de la C-14 permet un excel·lent accés entre les principals vies de comunicació, com l'AP2, l'AP7 i l'A-27, el port de Tarragona, l'estació de tren d'alta velocitat del Camp de Tarragona (20 km) i l'aeroport de Reus (16 km).

Capital humà
La Universitat Rovira i Virgili situada a Tarragona forma personal qualificat per treballar a empreses de tot tipus. A Tarragona es localitzen tres centres d'investigació, i el futur desenvolupament del parc tecnològic i universitari. Alcover comptem amb la formació mitjançant diversos cursos atorgats pel SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Suport a l'activitat econòmica
El polígon industrial està dotat de tots els serveis urbanístics bàsics necessaris per desenvolupar activitats empresarials, amb una excel·lent ubicació per a oficines, equipaments i serveis.
Es disposa de sòl industrial totalment equipat, amb els màxims estàndards d'accessibilitat, qualitat i serveis tant per les empreses com pels treballadors i treballadores.

AddThis Social Bookmark Button

Entitats Col·laboradores