Ajuntament Alcover

Portals

Portal de Sant Miquel

El Portal de Sant Miquel, com el Portal de la Saura, és anterior a l'any 1245 i era una de les tres portes principals d’accés al recinte emmurallat d’Alcover.

El portal té dos arcs; un de mig punt i un d'apuntat. El de mig punt és l'arc de la part exterior de la muralla i està fet amb pedra de saldó vermell. L'arc apuntat és a la banda interior i està fet amb pedra de saldó1 groga.
L’actual propietari del Portal de Sant Miquel, un particular, va arranjar la façana interior.

A la part exterior del portal hi ha dues de les 18 torres de defensa que tenia la muralla. Una està al costat mateix del portal i és de propietat privada. La segona, antiga seu del museu municipal, toca a la carretera i és de propietat de l'Ajuntament. Aquesta torre conserva una escala de caragol de saldó
 

Portal de la Saura

El Portal de la Saura, anterior a l'any 1245, era una de les tres portes principals d’accés al recinte emmurallat d’Alcover.

En la construcció del segon recinte emmurallat es va voler incloure les noves edificacions del sector Sud Oest del poble fins arribar a l’Església Nova amb la finalitat de protegir-les. Així doncs, la muralla es va ampliar. Durant el 1633 es discuteix en quins punts situar els nous portals i s’acorda fer un nou portal vora del de la Saura. Aquest està datat a l’any 1634.

Tan els arcs interiors com exteriors dels dos portals són de mig punt i de pedra saldó vermell. Però, cal dir que els més notables són els exteriors. A l’interior del Portal de la Saura hi ha una torre circular amb una espitllera i una font de dues canelles. També hi ha dues espitlleres als baixos de l’interior del portal.
 
Restaurats entre el 2004 i el 2005, avui en dia, els dos portals sostenen part de les dependències del Museu d'Alcover.
 
AddThis Social Bookmark Button