Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Serveis Socials > Centre de Dia d'Alcover

Centre de Dia d’Alcover

El Centre de Dia d’Alcover, inaugurat a l’octubre de 2002, està ubicat al centre urbà i integrat a les dependències de la Llar de Jubilats d’Alcover.

Va néixer com a fruit de la Unió Temporal d’Empreses, entre l’ABS d’Alcover i Gestió Pius Hospital de Valls i amb la col·laboració de l’Ajuntament, finançant les obres del centre. L’objectiu de la seva creació és el d’oferir un entorn compensatori de la llar, durant les hores que presta els seus serveis, a les persones grans que lliurement i voluntàriament decideixen assistir-hi.

Des del desembre de 2004 el Centre de Dia està acreditat com a entitat col·laboradora del Programa d’ajuts de suport a l’acolliment residencial per a gent gran de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).

   Carrer les Rodes, 9, A
   977 76 00 83
   Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

 

HORARI DEL CENTRE

El Centre de Dia és un servei d’acolliment diürn on s’atenen les activitat de la vida diària per a persones grans.

El servei es presta, en un principi, de dilluns a divendres de 08:30 a 20:00, tots els dies laborals de l’any excloent els festius.

 

OBJECTIUS

El Centre de Dia ofereix una atenció personalitzada la qual queda reflectida en un treball bio-psico-social, complementari a la llar. També s’ofereix una atenció sanitària adequada a les necessitats de cada persona.

 • Facilitar un entorn compensatori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència.

 • Afavorir la recuperació i manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

 • Mantenir l’acceptació de la persona amb discapacitats en el seu entorn sòcio-familiar.

 • Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.

 

PERFIL D’ACCÉS

 • Persones grans que necessitin organització, supervisió i assistència en el desenvolupament de les AVD (Activitats de la Vida Diària) i veuen completada la seva atenció en el seu entorn social-familiar.

 • Poden accedir al Centre de Dia les persones majors de 60 anys o menors quan ho aconsellin les circumstàncies psico-físiques i socials.

 

CRITERIS D’EXCLUSIÓ

 • Alt nivell de dependència: AVD (Activitats de la Vida Diària)>75, indicadors de l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials).

 • Persones que presentin un estat de salut no estable o necessitin atencions com cures, tractaments rehabilitadors per recuperació o altres que hagin de ser efectuats per personal sanitari, seran valorats per l'ICASS si són susceptibles de ser atesos degudament en establiments socials o necessiten un recurs assistencial d’atenció sanitària més complex (DOGC: 2141).

 • Persones amb trastorns mentals que suposin alteracions greus de la conducta o que influeixen en la normal convivència del centre.

 

SERVEIS i FUNCIONS

Els serveis que s’ofereixen en el Centre de Dia d’Alcover són els següents:

 • Acolliment i convivència

 • Servei de menjador

 • Dinamització sociocultural

 • Atenció personal en les AVD (Activitats de la Vida Diària)

 • Suport familiar

 • Readaptació funcional i social

 • Garantir el seguiment i la prevenció de les alteracions de la salut

 • Servei de fisioteràpia

 • Servei de podologia

 • Servei de transport adaptat

El Centre de Dia disposa d’un programa anual d’activitats adreçades tant al manteniment i la prevenció del deteriorament de les aptituds que intervenen en les àrees funcionals i cognitives de l’usuari, així com també a la vessant més lúdica de la persona.

 

RECURSOS HUMANS

El Centre de Dia disposa d’un responsable de la direcció tècnica (Treballadora Social) i d’un responsable higiènico sanitari (infermera) i de personal d’atenció directa en un rati no inferior a 0,15 per usuari.

El perfil d’aquests professionals és el següent:

 • Cuidadors/es

 • Animador/a

 • Fisioterapeuta

 • Treball Social

 • Infermera (RHS)

 • Metge

 • Conductor


 

AddThis Social Bookmark Button