Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Serveis Socials > Assistent i Educador Social

Assistent i educador social

DEFINICIÓ

Els Serveis Socials bàsics són el Primer nivell i el més pròxim del sistema públic de serveis social especialitzats, Atenen, detecten i fan prevenció de situacions de necessitat personal, familiar i/o comunitària, fomentant l’autonomia de les persones perquè visquin dignament.

Per això, disposen de recursos, prestacions, activitats, programes, projectes i equipaments destinats a l’atenció social de la població

 

A QUI VAN ADREÇATS

A tota la població, prioritzant aquells sectors de la població amb més necessitat social

 

EQUIP DE PROFESSIONALS

L’equip de professionals d’Alcover està format per una treballadora social i dos educadors socials.

Altres professionals complementen la seva tasca: treballadores familiars, monitores, xofer....

 

SERVEIS i PROGRAMES

 • Informació, orientació i assessorament
 • Servei d’ajuda domicili
 • Servei de teleassistència domiciliària
 • Servei de transport adaptat
 • Atenció a la dependència: gestió de plans individuals d’atenció i dels programes comunitaris de prevenció de la dependència
 • Centre Obert Municipal –Equipament diürn d’atenció a la infància
 • Ajuts d’urgència Social
 • Atenció Social en situacions de violència de gènere
 • Atenció a la infància en risc social
 • Altres projectes d’àmbit local

 

HORARI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

CAL DEMANAR HORA. Les visites s'atendran prèvia cita concertada a les oficines de l'ajuntament, tel. 977-76.04.41

 • L’Assistent Social atén els dijous de 08:30 a 14:00 h al C. Major, 12 (baixos).
 • És l’Assitent, qui si ho creu convenient dóna hora per l'educador social.

 

AddThis Social Bookmark Button