Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Medi Ambient > Gestió de Residus > Fer-ho bé té Premi!

Fer-ho bé té Premi!

Amb l’objectiu de millorar la gestió dels residus municipals i comercials i també premiar les bones pràctiques dels ciutadans i empreses s’estableix un sistema de reducció/bonificació de l’import total de la taxa.

Per tal de gaudir dels avantatges caldrà anar a la deixalleria municipal on es controlarà l’aportació d’algun dels següents residus:

 

Bonificacions per a particulars (deducció màxima del 20%)

Per fer, mínim 1 aportació d'una garrafa a l’any d’oli vegetal usat

→ Deducció del 5% de l’import total de taxa

Per la utilització de la deixalleria /punt verd de recollida de residus especials, mínim 4 cops l’any, per a fer aportacions de: bombetes, pintures, restes de poda, voluminosos (mobles, electrodomèstics...), restes d’obres, bateries..

→ Deducció del 15% de l’import total de taxa

Bonificacions per a comerços i empreses

Per la utilització de la deixalleria,  mínim 10 aportacions a l’any (per aportar qualsevol residu assimilable)

→ Deducció del 20% de l’import total de taxa

AddThis Social Bookmark Button