Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Urbanisme > POUM -Pla d'Ordenació Urbanística Municipal-

POUM -Pla d'Ordenació Urbanística Municipal-

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL POUM
Consistent en la modificació de l’article 184, interès ecològic i paisatgístic, clau 25b

alt Edicte

altMemòria

 


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4 DEL POUM
Consistent en la modificacions d'ús de l'article 123, clau 5.

alt Edicte

altDocumentació per a l'aprovació inicial

altPlànol Àmbit de suspensió de llicències


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL POUM
Consistent en: modificació del PAU 2 - mas llorenç (article 129)

altEdicte

altMemòria

Plànols:

altI.1

altI.2

altI.3

altO.1
 


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM
Consistent en: modificació  parcial del sòl urbà del nucli de La Plana (clau 1c) , amb qualificació parcial del sòl per a equipament  i espais lliures privats i ampliació per a espais lliures privats i vialitat

altEdicte

altMemòria

Plànols:

altI.1 Situació

altI.2 Orto.Cad

altI.3 Planejament vigent

altI.4 PTCT

altO.1 Planejament Proposat
 


MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM
Consistent en l'ajustament dels paràmetres gràfics i escrits de la clau 7c2, (article 125), la modificació de l’àmbit del PAU4 Mas Gassol (article 131) i la modificació de l’article 46

altEdicte

altMODIFICACIÓ 1 Ambit Suspenció de Llicències

altMemòria

Plànols:

altI.1

altI.2

altI.3

altI.4

altO.1

altO.2


POUM

(Data publicació: 31/01/2013)

alt

Veure Documents

Publicació al DOGC

 

AddThis Social Bookmark Button