Ajuntament Alcover

Edificis i Cases

Casa de la Vila

L’actual Casa de la Vila va ser construïda el 1591 i és un dels edificis més importants de la Plaça Nova.

L'obra s'atribueix al mestre Joan Muntaner. La façana recorda l’estil renaixentista.

L’interior s’ha reformat i modernitzat constantment. No obstant això, encara s’hi conserven algunes obres de valor tal com:
 • La reproducció de l’obra original d’Anton Català i Gomis (1950), feta per Andreu Martró i Mireia Català (1987). Aquesta obra representa una panoràmica costumista del poble.
 • Els 5 quadres d’alcoverencs il·lustres –Plàcid Vidal Rosich, Cosme Vidal Rosich, Ramon Barberà Boada, Anton Català Gomis i Antoni Isern Arnau -penjats a la sala de plens juntament amb el del rei Alfons II d’Aragó i I de Catalunya (1157-1196) el qual va concedir la carta de població a la vila al 1166.
 • A l’arxiu històric  s’hi guarda molta informació del segle XIII i llibres d’acords del segle XIV.
 • La presó; antigament tapiada i actualment en desús.

L'Abadia i Ca Cosme

Fruit del desenvolupament demogràfic del segle XVI. Ambdues són d'estil renaixentista i foren fetes construir pels germans Antoni i Pròsper Company, havent fet fortuna a Amèrica. Destaquen entre d'altres edificis locals de la mateixa època per la seva magnitud arquitectònica i unitat d'estil.

Tan l'una com l'altra, daten de l'any 1618 i s'atribueixen a l'arquitecte Pere Blai (arquitecte del Palau de la Generalitat). L'Abadia es va destinar com a casa rectoral i Ca Cosme primer com a habitatge particular, després com a taverna i finalment com a societat.

Tot i la seva diferent distribució interior, les seves façanes són similars:
 • Equilibri de proporcions
 • Frontons amb mènsules
 • Perfecta simetria
 • Saldó groc

 

L'Abadia

Els pisos superiors conserven la seva disposició original, però la planta baixa es va modificar per fer-s'hi una sala parroquial.  A la façana hi podem veure tres escuts que podrien representar el llinatge de diverses famílies:

 • Un falcó en una mà humana
 • Una mà estesa
 • Un castell

 

Ca Cosme

Tot i les modificacions fetes a la façana, aquesta conserva l'estil original. La seva distribució interior ha variat diverses vegades degut a les diferents funcions de l'edifici. Hi van viure els germans escriptors Cosme i Plàcid Vidal. El primer hi té una làpida dedicada i el nom de la plaça. No obstant això, el nom de l'edifici no ve del literat; ja se'l coneixia abans.

Actualment Ca Cosme és propietat de l'Ajuntament i està habilitada com a casa de cultura. Hi podem trobar les següents entitats:

 • El Punt d'Informació Juvenil (PIJ)
 • El Centre d'Estudis Alcoverencs
 • La Biblioteca Municipal

 

Ca Batistó

Casa construïda el 1634 per una família rica dedicada al comerç de l’aiguardent. S’edificà sobre una altra d’anterior de la qual es conserven 3 arcs gòtics a la planta baixa. Coneguda també per Ca Andreu ja que fou habitada per la família Andreu durant dos segles i mig.

El 1940 es va restaurar l’edifici unint-lo a la torre de la  Saura. El 1973 l’Ajuntament va comprar l’edifici i hi va traslladar el museu municipal. Per falta d’espai, a principis dels anys 90, el museu amplià les seves dependències comprant la casa del costat. Posteriorment, es van fer obres a Ca Batistó per reforçar l’estructura de l’edifici.
 

Ca Lluís Domingo

La façana principal és la part arquitectònica més destacada de l’edifici. A l’últim pis hi ha tota una renglera de 5 finestres acabades en punxa separades per pilars de maó. Al primer pis hi ha 2 obertures, un gran balcó i una tribuna amb 5 obertures. Finalment, a la planta baixa hi ha dues portes d’arc rebaixat i dues finestres acabades amb punxa i sobre les quals s’eleva la tribuna del primer pis. 

Ca Lluís Domingo, ubicat a la Plaça del Portal número 2,  és una obra de l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet. L’edifici conté una arquitectura funcional amb elements modernistes. Totes les façanes estan arrebossades. No obstant això, la façana principal conté elements singulars.

Sobre la porta lateral hi ha un rètol fet amb rajoles on s’hi pot veure les inicials del primer propietari de l’habitatge; Lluís Domingo. Entremig de les inicials hi ha una mà dreta amb un ull al palmell. Aquest era el símbol utilitzat per referir-se a l’ofici de metge.

Actualment l’edifici és de propietat privada així doncs, només es pot contemplar el seu exterior. Als baixos hi ha un bar i a la part superior un habitatge unifamiliar.
 
AddThis Social Bookmark Button