Ajuntament Alcover

El Poble > La Vila > Bibliografia Local

Bibliografia Local

Arquitectura i Antropologia

 • AADD. Retaule. Romànic i gòtic d'Alcover. (Cicle de conferències celebrades el desembre de 1992). CEA, 1996
   
 • AADD. Guia d'Alcover. Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Verenguer IV. Els llibres de la medusa, 16. Tortosa, 1972
   
 • CÁCERES, J.: La participació d'Alcover en la Catalunya preindustrial: els molins paperers
   
 • CAVALLÉ, J.: Quan les cases volien ser palaus. La població d'Alcover, 1553-1625. IEA, 1989
   
 • ROCA, J.: L'Emita del Remei d'Alcover. Una aproximació antropològica. CEA, 1988

 

Biografies

 • AADD.: Josep Aladern (1868-1918). Vida i obra. CEA, 1994
   
 • BARBARÀ, A.: Memòries d'un alcoverenc d'avui. CEA, 2000

 

Història

 • AADD. Alcover, estat de la qüestió. (Cicle de conferències celebrades durant la primavera de 1987). CEA, 1987.
   
 • AADD. Aproximació a les famílies nobles d'Alcover a l'Edat Moderna. Accèssit Premi d'Investigació, 1992. Consell Comarcal de l'Alt Camp, 1993.
   
 • AADD. La història de l'educació des d'una perspectiva local. L'ensenyament a Alcover. CEA, 1982.
   
 • AADD. Del Sindicat a la Cooperativa Agrícola d'Alcover. (1920-1995). 75 anys d'història pagesa. Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària d'Alcover, 1995.
   
 • AADD. Alcover: una història. CEA, 1997.
   
 • AADD. Petita història d'Alcover. CEA, 2002.
   
 • BERTRAN, D.: Apellidos de la vila de Alcover (1228-1880). Un poco de història. Madrid, 1980.
   
 • CAÑELLAS, R.: Cent anys d'Amics. Ed. la Torratxa. Valls, 2001.
   
 • GRAU, D.: La vila d'Alcover durant el regnat d'Isabel II (1833-1868). Beca d'investigació, 1992. Consell Comarcal de l'Alt Camp, 1993.
   
 • PARRAL, J.: Alcover durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
   
 • VIDAL, C.: Hìstòria d'Alcover. La Saura, 1897.
   

Miscel·lània

 • BUTLLETINS del CEA (1-100)

 

Poesia, Literatura, Teatre i Balls

 • Antoni Isern. Obra literària. (Edició a cura de Joan Cavallé i Magí Sunyer).
   
 • AADD. Els balls parlats a Alcover. El poble viu la festa al carrer. CEA, 1984.
   
 • AADD. Alcoliver. CEA, 2002.
   
 • FIGUERAS, J.: El teatre a Alcover. Aproximació a la seva història (1941-1966). CEA, 1985.

  

AddThis Social Bookmark Button