Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Hisenda > Calendari del Contribuent

Calendari del Contribuent 2020

L'Ajuntament d'Alcover, conjuntament amb BASE de la Diputació de Tarragona que és l'òrgan competent en el cobrament de les taxes i impostos del consistori, ha modificat el calendari fiscal 2020 com a mesura urgent i extraordinària per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, envers les famílies alcoverenques.

CONCEPTE
TIPUS DE PAGAMENT
PERÍODE DE PAGAMENT
IAE
ANUAL
del 30-07-2020 al 30-09-2020 2-11-2020
IBI URBANA
PRIMER PERÍODE
del 30/04/2020 al 30/06/2020  31-08-2020      
SEGON PERÍODE del 30/10/2020 al 31/12/2020
IBI RÚSTICA
ANUAL
del 30/06/2020 al 31/08/2020 30-09-2020
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
ANUAL
del 27/03/2020 al 29/05/2020 31-07-2020
TAXA ESCOMBRARIES
PRIMER SEMESTRE
del 28/02/2020 al 30/04/2020 31-07-2020
SEGON SEMESTRE
del 28/08/2020 al 30/10/2020 02-11-2020
CONSERVACIÓ CEMENTIRI
ANUAL
del 30/06/2020 al 31/08/2020 30-09-2020
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (GUALS) ANUAL del 30/04/2020 al 30/06/2020 31-08-2020
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA
PRIMER SEMESTRE
del 30/07/20 al 30/09/2020 02-11-2020
SEGON SEMESTRE
del 29/01/2021 al 31/03/2021
SEGON SEMESTRE (2019)
  del 29/01/2020 al 30/03/2020 30-06-2020  (els domiciliats es van cobrar el 15-03-2020)
TAXA DEPURADORA DEL POLÍGON ANUAL del 30/06/2020 al 31/08/2020 30-09-2020

Els rebuts que estan domiciliats per qualsevol banc, el cobrament es farà durant els últims 15 dies del període de pagament

AddThis Social Bookmark Button