Ajuntament Alcover

Àrees Temàtiques > Hisenda > Calendari del Contribuent

Calendari del Contribuent 2021

CONCEPTE
TIPUS DE PAGAMENT
PERÍODE DE PAGAMENT
IAE
ANUAL
del 30/07/2021 al 30/09/2021
IBI URBANA
PRIMER PERÍODE
del 30/04/2021 al 30/06/2021
SEGON PERÍODE del 29/10/2021 al 31/12/2021
IBI RÚSTICA
ANUAL
del 30/06/2021 al 31/08/2021
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
ANUAL
del 31/03/2021 al 31/05/2021
TAXA ESCOMBRARIES
PRIMER SEMESTRE
del 26/02/2021 al 30/04/2021
SEGON SEMESTRE
del 27/08/2021 al 29/10/2021
CONSERVACIÓ CEMENTIRI
ANUAL
del 30/06/2021 al 31/08/2021
OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC (GUALS) ANUAL del 30/04/2021 al 30/06/2021
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA
PRIMER SEMESTRE
del 30/07/2021 al 30/09/2021
SEGON SEMESTRE
del 29/01/2022 al 31/03/2022
SEGON SEMESTRE (2020)
  del 31/01/2021 al 31/03/2021
TAXA CLAVEGUERAM (Residencial el Remei) PRIMER SEMESTRE del 28/05/2021 al 30/07/2021
SEGON SEMESTRE del 30/09/2021 al 30/11/2021
TAXA DEPURADORA (Polígon Industrial Roques Roges) ANUAL del 30/06/2021 al 31/08/2021

Els rebuts que estan domiciliats per qualsevol banc, el cobrament es farà durant els últims 15 dies del període de pagament

AddThis Social Bookmark Button