Ajuntament Alcover

Plens

El Ple municipal està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l'alcalde. A Alcover el nombre de membres que componen el Ple és de 13, en proporció al nombre d'habitants.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tenen una periodicitat bimensual, i es realitzen a la sala de plens de la Casa de la Vila. Generalment es realitzen el primer divendres de cada mes.

Les sessions dels plens són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà.

A l'enllaç següent podeu consultar les convocatòries, les actes i els àudios dels plens:

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button