27gener2021

Ajuntament Alcover

Treballs de millora de l'enllumenat públic per tecnologia LED a la zona de Mas Moresc d'Alcover

alt

Els treballs contemplen la reforma de l'enllumenat públic de Mas Moresc d'Alcover, situat al  nord de la població, que es troba en estat de deteriorament arran dels anys de la instal·lació. Els carrers afectats pel canvi d'enllumenat són Mas Moresc, Compte de Prades, Samuntà, Molí de'n Ripoll, Micanyo, Camp de l'església, Puig de Forques i el carrer Pere Voltor.

Per a la il·luminació del vial s'hi instal·laran lluminàries tipus LED, de baix consum, a una alçada de quatre metres amb materials de llarga vida i contra impactes. Aquestes tenen la peculiaritat que, en les tres primeres hores de funcionament, el seu consum és del 100%. A partir de la quarta hora, es produeix un estalvi energètic del 10% i així successivament en les properes hores, fins assolir el consum final de les llums fins la seva aturada que és d’un 60%. Per altra banda, es reduiran els punts de llum dels 105 actuals als 68 i es redistribuiran al llarg de Mas Moresc per gaudir d'una il·luminació més uniforme.

L'objectiu d'aquesta actuació és reduir el consum energètic, la contaminació lumínica i al mateix temps augmentar l'eficiència en la il·luminació de l'entorn.

A més de la substitució de l'enllumenat públic, s'executaran un seguit de millores en la pavimentació donant compliment a la eliminació de barreres arquitectòniques. Entre aquestes destaca el rebaix de deu voreres per millorar l'accessibilitat.

L'empresa adjudicatària del projecte és Bosir,SA i està previst que comencin els treballs el mes de febrer i que el termini d'execució s'allargui aproximadament dos mesos. La meitat del cost d'aquesta actuació va a càrrec de l'Ajuntament, i l'altra meitat, s'acull a una línia d'ajut FEDER destinada a projectes singulars que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa de creixement sostenible 2014-2020.

Aquesta mesura està inclosa en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) amb l'objectiu que el municipi arribi a l'any 2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005 tal i com estableix el Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local.


 

Noticies Relacionades:

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button