18gener2021

Ajuntament Alcover

Dilluns tindrà lloc una Sessió extraordinària del Ple de la corporació

El proper dilluns 9 de desembre, a dos quarts de set de la tarda, a la sala de plens de l'ajuntament, es celebrarà una sessió plenària de caràcter extraordinari amb els següents assumptes administratius en l'ordre del dia:

  • 1.1 Proposta d’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el Museu Municipal d’Alcover i Alcover Ràdio, per a l’exercici econòmic de 2020 (Exp. 2197/2019)
  • 1.2. Proposta d’acord d’aprovació del calendari del contribuent per a l’exercici econòmic 2020. (Exp. 2267/2019).
  • 1.3. Proposta d’acord de declaracióde la utilitat pública i la necessitat d’ocupació de la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosaper l’arranjament del Camídel Pont de Goi, fases B, C i D (Exp. 2123/2019

Es recorda als veïns i veïnes que tothom qui ho desitgi pot assistir als plenaris

Consulta l'ordre del dia AQUÍ

Recordem també que al portal de transparència podeu consultar les ordres del dia i les actes del plens, així com escoltar les sessions plenàries anteriors

AddThis Social Bookmark Button