Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

Informació per als residents estrangers. Requisits per apuntar-se al cens electoral

El 26 de maig de 2019 se celebren eleccions municipals i podran participar-hi ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE) residents a Espanya i nacionals de dotze països que tenen firmat un acord de reciprocitat de vot a Espanya (Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Xile, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago). Per poder votar, és imprescindible inscriure's al cens electoral i per fer-ho s'han de complir diversos requisits exigits en funció de les normatives establertes.

La població estrangera resident a Alcover procedent de la UE i altres països extracomunitaris, poden adreçar-se a l'ajuntament per demanar informació sobre els requisits i canals per apuntar-se al cens electoral, tràmit imprescindible per poder votar a les properes eleccions municipals i europees.

Cal recordar que l'edat legal per exercir el dret de vot a Espanya és de 18 anys en el moment de la votació.

 

PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

Normativa per als ciutadans i les ciutadanes de països de la Unió Europea

Resolució de 7 de setembre de 2010, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció dels ciutadans i les ciutadanes nacionals de països de la Unió Europea al cens electoral per a les eleccions municipals.

Resolució de 12 d'abril de 2013, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció dels ciutadans i les ciutadanes nacionals d'altres països de la Unió Europea residents a Espanya al cens electoral per a les eleccions al Parlament Europeu.

Requisits per censar-se:

  • Tenir la nacionalitat d'un país que formi part de la Unió Europea.
  • Tenir almenys 18 anys el dia de els eleccions.
  • Estar empadronat/da a Alcover.
  • Tenir un document d'identitat.

 

PAÏSOS EXTRACOMUNITARIS

Normativa per als ciutadans i les ciutadanes de països amb acords de reciprocitat

Ordre EHA / 2264/2010, de 20 de juliol, per la qual es dicten normes i instruccions tècniques per a la formació del cens electoral de residents a Espanya que siguin nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals, modificada per l'Ordre ECC / 1758/2014, de 23 de setembre.

Resolució de 27 d'octubre de 2014, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual s'estableixen els procediments i s'aprova el model de sol·licitud per a la inscripció en el cens electoral de residents a Espanya de nacionals de països amb acords per a les eleccions municipals. (Correcció d'errades publicada al BOE de data 8 de novembre de 2014)

Requisits per censar-se:

  • Tenir la ciutadania d'un dels següents països amb acords de reciprocitat per a les eleccions municipals: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago.
  • Tenir almenys 18 anys el dia de les eleccions.
  • Estar empadronat/da a Alcover
  • Haver residit durant 5 o més anys a Espanya de manera continuada i legal el dia de la sol·licitud. (3 anys o més el dia de la votació, per als nacionals de Noruega).
  • Tenir la targeta d'identitat d'estranger en vigor (Menys per als ciutadans de Noruega i Islàndia, que també poden presentar un document d'identitat o passaport en vigor).

 


Noticies Relacionades:

AddThis Social Bookmark Button