20febrer2020

Ajuntament Alcover

Dimecres tindrà lloc una nova Sessió Extraordinària del Ple de la corporació

Aquest proper dimecres 17 d'octubre a les set de la tarda a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, es celebrarà una  sessió plenària de caràcter extraordinari, que comptarà amb un dos punts administratius, la proposta d’acord d’aprovació inicial de la modificació parcial de diverses ordenances municipals per a l’exercici econòmic 2019, i aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de drets d'examen per participar en processos selectius  convocats per l’Ajuntament, i la Proposta d’Acord d’aprovació inicial de les Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies monoparentals i per a persones més grans de 65 anys amb un determinat llindar d’ingressos, subjectes passius de l’Impost sobre béns immobles (IBI), corresponent al seu habitatge habitual.

Consulta l'ordre del dia AQUÍ

Es recorda als veïns i veïnes que tothom qui ho desitgi pot assistir als plenaris.

Recordem també que al portal de transparència podeu consultar les ordres del dia i les actes del plens, així com escoltar les sessions plenàries anteriors

AddThis Social Bookmark Button