Ajuntament Alcover

COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ A LA FIRA DE BANDOLERS D'ALCOVER 2019

  • El sol·licitant es compromet a complir totes les normes detallades per l'organització de la Fira de Bandolers, Ajuntament d'Alcover.
  • No s'atendran sol·licitud de participació fora del termini indicat.
  • L'espai assignat s'atendrà a criteris  de l'organització, com la data de sol·licitud, els tipus de producte, l'ambientació de la parada, etc.
  • L'espai assignat per l'organització NO serà modificat en cap cas. Ocupar un espai en una edició no suposa estrictament mantenir-lo en l’edició següent, malgrat l’organització intenti respectar-lo.
  • No es podrà modificar el número de metres de la parada sol·licitats i concedits.
  • Cap expositor podrà instal·lar la seva parada sense haver fet l’ingrés previ de la quota corresponent ni haver signat la sol·licitud.
  • La quota ingressada només serà retornada si la Fira de Bandolers no pogués iniciar-se.
  • Si per causes de força major no fos possible la realització del mercat, l’organització declina qualsevol responsabilitat.
  • En cas d'incompliment, l'organització durà a terme les accions i sancions previstes en els reglaments municipals.
  • La sol·licitud comporta acceptar les condicions fixades.

AddThis Social Bookmark Button

Si no veus bé el formulari fes clic Aquí