Ajuntament Alcover

Comunicació > Notícies

Avís de superació del llindar d'informació d’ozó troposfèric

Degut a la superació del llindar per nivells elevats d’ozó troposfèric, durant el dia d’avui es recomana a la població sensible reduir l’exercici físic a l’exterior.

L’ozó (O3) és un gas invisible que es troba a l’aire que respirem. Els nivells més elevats d’ozó es donen a la primavera i a l’estiu, entre els mesos de maig i setembre, i normalment a partir de mig matí fins al vespre. És en aquesta època quan es produeixen les concentracions més elevades d’ozó, que poden donar lloc a  SUPERACIONS DEL LLINDAR, degut a les condicions meteorològiques (alta radiació solar, temperatura elevada, fenomen de transport de la marinada,...) que afavoreixen la formació d'ozó troposfèric.

La campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric és un conjunt d’actuacions que es realitzen durant un període de l’any, en el qual s’intensifica la vigilància d’aquest contaminant.

El Departament, en compliment de la Directiva 2008/50/CE adoptada en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, vigila els nivells d'ozó i dona informació pública i recomanacions a la població, en cas que se superin certs llindars.

Recomanacions de prevenció

Per reduir l’exposició a l’ozó troposfèric i els possibles efectes sobre la salut d’aquest contaminant, es recomana a les persones més vulnerables a aquests efectes (persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades) que, en la mesura del possible, redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos, realitzades a l'aire lliure, durant el període que se superi el llindar d’informació

Per a més informació: a https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/ozo i a Twitter, a través de l’usuari @mediambientcat

 

AddThis Social Bookmark Button