25juny2019

Ajuntament Alcover

Finalitzen els cursos d'operari/a de carretons i gestió de l'estrès al món sociosanitari

Des del passat mes d'abril s'han dut a terme dos cursos subvencionats pel Consorci de Formació Continua de Catalunya: operari/a de carretons (NORMA UNE 58451) i gestió de l'estrès per a professionals sociosanitaris.

El curs de gestió de l'estrès per a professionals sociosanitaris ha tingut una durada de 20 hores i s'ha impartit del 5 d'abril al 3 de maig, tots els dijous de 17 h a 21 h. Amb aquest curs les persones participants han assolit coneixements per tal d'identificar l'estrès en l'entorn sociosanitari i poder-lo gestionar-ho correctament, així com detectar les causes i aprendre les diferents estratègies i tècniques per prevenir-lo.

El curs d'operari/a de carretons (NORMA UNE 58451) iniciat el passat 14 d'abril, ha tingut una durada de 24 hores, distribuïdes en quatre dissabtes, i s'ha realitzat en les aules de Ca Cosme pel que fa a la part teòrica i a les instal·lacions de l'empresa d'Automecànica Corbella S.L,situada a les Borges del Camp, la part pràctica. Amb aquest curs els alumnes participants han assolit coneixement de forma general, de la modalitat, les condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrregues d'acord amb els diferents equips utilitzats i l'entorn de treball en els que opera amb la utilització de màquines elevadores i carretons tant frontals com retràctils.

Ambdós cursos han estat possibles gràcies a l'acord de col·laboració de l'Ajuntament d'Alcover amb l'empresa de formació Criteria RRHH dins del programa de formació continua, subvencionada a través del Consorci de Formació Continua de Catalunya i englobat en el projecte Alcover Funciona, on un dels seus objectius és oferir formació adreçada a l'obtenció de carnets professionals, necessaris per accedir a determinades opcions laborals.

Seguint aquest objectiu, durant aquest mes de maig s'iniciaran dos cursos més subvencionats per Criteria i un altre, subvencionat pel SOC:

Curs Subvencionat Hores Data d'inici Estat
Activitats auxiliars en aprofitaments forestals SOC 270 MAIG Inscripcions obertes
Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic  Criteria 25 MAIG Inscripcions obertes
Manipulació d'aliments, intoleràncies alimentàries i al·lèrgies   Criteria 10 MAIG Inscripcions obertes

Consulta tota l'oferta formativa

 

Us recordem que us podeu informar del nous cursos a través del web www.alcoverfunciona.cat i a través de les xarxes socials (facebook i twitter) alcoverfunciona


AddThis Social Bookmark Button