Ajuntament Alcover

Premsa > Notícies

Els majors de 65 anys i sota el llindar de la pobresa tornaran a tenir ajudes amb l’IBI

Els alcoverencs majors de 65 anys, que viuen sols, que es troben en una situació econòmica molt feble o que poden tenir una persona discapacitada al seu càrrec i que gaudeixin de vivenda pròpia, poden optar a la subvenció parcial de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Els beneficiaris de la subvenció han de complir una sèrie de requisits, entre d’altres, com per exemple: ser propietari d’un immoble destinat a habitatge d’ús habitual i permanent a Alcover; estar empadronat com a única persona en l'immoble, i/o conviure amb una persona discapacitada al seu càrrec. També que el sol·licitant han d’estar empadronats al domicili amb una antiguitat mínima de dos anys des de la data de sol·licitud i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions; entre d’altres requisits.

L'import subvencionat serà el 50% de la quota anual de l'exercici de l'Impost de Béns Immobles d'Urbana, amb un import màxim subvencionable de 175€. El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el dia 28 de febrer de cada any, i es presentarà al registre general de l'Ajuntament d'Alcover.

Requisits per acollir-se a la subvenció

 

AddThis Social Bookmark Button