Ajuntament Alcover

Premsa > Notícies

Pressupostos Participatius 2018, què proposes per Alcover?

 

L'Ajuntament d'Alcover incorporarà, per primera vegada, una partida en el capítol 6 d'inversions destinada a la realització dels pressupostos participatius. Es tracta d'un  mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els ciutadans/es poden decidir de forma directa sobre la destinació de part dels recursos municipals.

Els Pressupostos Participatius 2018 d'Alcover han de ser una eina imprescindible per tal que els alcoverencs i alcoverenquesexposin i proposin en què destinarien 15.000€  del pressupost municipal per executar projectes de millora i manteniment de l'espai públic. Per aquest motiu és molt important la participació ciutadana en l'elaboració de les propostes que es regiran segon les bases i els criteris inclosos en el reglament elaborat per l'Ajuntament. Aquest és un procés dinàmic, atès que s’avaluarà i revisarà periòdicament per tal, d’assegurar la seva evolució i serà recolzat i supervisat pels equipstècnics del consistori.

Des de l’Ajuntament s’engega aquest primer procés participatiu amb la voluntat que serveixi com a primera experiència per a conèixer quin és el grau d’implicació i interès de la ciutadania envers els projectes municipals.

Qui podrà participar?

Podran participar en el procés de presentació de propostes tots els ciutadans i ciutadanes empadronats  a Alcover i majors de 16 anys i les entitats amb seu social al municipi.

Com es poden presentar les propostes?

Les propostes es presentaran via instància a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Alcover.  Cada persona o entitat podrà presentar una única proposta.

Un cop recollides les propostes d’acord amb el calendari establert, es reunirà la Comissió Tècnica d’Avaluació que admetrà les propostes que siguin viables d’acord amb els criteris establerts en l’article segon, previ informe del tècnic competent.

El sistema de votació

Un cop escollides les propostes viables, s'obrirà el període de votació entre la ciutadania.Es repartirà casa per casa un tríptic amb tota la informació dels projectes i la butlleta corresponen que també es podrà descarregar des de la web d’Alcover.

Es podrà votar presencialment a l’oficina d’Atenció al Ciutadà de Ca Cosme on hi haurà a disposició de la ciutadania la urna per a realitzar la votació dels projectes. Serà necessari identificar-se per tal de poder fer la votació.  (amb DNI, Passaport, Carnet de Conduir, etc.)

Totes les propostes presentades valorades positivament es presentaran per a una votació final on participarà el global de la població majors de 16 anys.

Calendari del procés participatiu

- Recollida de propostes: del 7 al 28 de febrer  de 2018.

- Avaluació  de les propostes per part de la Comissió tècnica de l’Ajuntament:

   de l’1 de març al 6 d’abril de 2018.

- Publicació de les propostes admeses: el 20 d’abril de 2018

- Votació de les propostes i consulta ciutadana: del 7 a l’11 de maig de 2018

- Acte d’escrutini dels vots i publicació dels resultats: 11 de maig de 2018

Finalment,es realitzarà la proposta o propostes més votades per majoria simple de vots fins esgotar el pressupost destinat.   En cas d’empat entre dues o més propostes, la Comissió Tècnica d’Avaluació adoptarà la valoració final de quines propostes han de ser escollides per a dur-les a terme.  Sobre la proposta o propostes finalment més votades, es redactarà, si s’escau, el projecte que correspongui.

Tota la informació referent a les diferents fases del procés participatiu serà publicada contínuament a través de les diferents eines de comunicació de l'Ajuntament: www.alcover.cat, APP, Alcover Ràdio, Agutzil Telemàtic, etc.

Finalment, la regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Alcover encoratja a tots els alcoverencs i alcoverenques a presentar les seves propostes i a contribuir a millorar el futur d'Alcover.

Reglament

Sol·licitud

 

 

 

 


AddThis Social Bookmark Button