21febrer2019

Ajuntament Alcover

A subhasta pública vuit parcel·les de la Urbanització Mas Gassol d'Alcover

Base Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona fa públic d'edicte d'alienació mitjançant subhasta pública dels béns relacionats a l'anunci. Es tracta de vuit parcel·les a la urbanització Mas Gassol d'Alcover que es troben en l'apartat subhasta número 006. 
 
Les sol·licituds es poden presentar fins el 22 de febrer a les 9:30h als Serveis Centrals de l'Organisme, situats al carrer. Higini Anglès,5, Baixos de Tarragona. 
 

 

Informació:

BASE Gestió d'Ingressos

TAULER D'ANUNCIS
Anunci de subhasta: Edicte 2018/01
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=136735&idens=8004333033

Subhastes
https://www.base.cat/commons-wdb/basewdb/subhastes/webSubhastes_3.html?grup=1&tipus_subhasta=1&idioma=CAT&rqrg=1

PROCEDIMENT PRESENTACIÓ OFERTES
https://www.base.cat/web/ca/ciutadans/Informeu-vos/Subhastes/Subhastes.html

 

Documentació:      
BASE Anunci Subhasta Pública
Plànol Situació-emplaçament
Fitxes lot:      
Fitxa 1 Fitxa 2 Fitxa 3 Fitxa 4
Fitxa 5 Fitxa 6 Fitxa 7 Fitxa 8
Fitxes Cadastre:      
7209301CF4770N0001RX 7209302CF4770N0001DX 7209303CF4770N0001XX 7412302CF4771S0001BQ
7412303CF4771S0001YQ 7412304CF4771S0001GQ 7412305CF4771S0001QQ 7412306CF4771S0001PQ

 


AddThis Social Bookmark Button