18novembre2017

Ajuntament Alcover

Programa MARMI

L’Ajuntament d’Alcover està duent a terme el “Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d’Inserció” (programa MARMI) que té com a objectiu millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de 30 persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). 

Aquest programa inclou un conjunt d’actuacions basades en l’orientació i la informació per l’ocupació i l’autoocupació; a més de la millora de les competències personals, professionals i tècniques. També, inclou la promoció d’actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar-ne la inserció laboral i les tasques de suport i seguiment a la inserció en el mercat ordinari.   

El programa està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i pel Fons Social Europeu.

Data d’inici: 01 de desembre del 2015.

Data de finalització: 30 de juny del 2016.

 

AddThis Social Bookmark Button